I vårt TriplePlay avtal ingår ett TV-paket som heter Sappa Mer. Det är ett specialpaket för fiberföreningar och finns inte beskrivet på Sappas hemsida. Du hittar mer info om paketet på vår sida om TV-utbud.

Om du vill komplettera med fler kanaler så görs det direkt via Sappa. Det finns en broschyr som beskriver utbud, paket och priser här.