Vi räknar med att ta fibernätet i drift 2017-11-01.

Just nu (i början av oktober) pågår det allra sista av grävningen, svetsning pågår för fullt och det återstår ca 30 anslutningar. Därefter kommer inmätning av nätet att ske under vecka 42-43. Parallellt med inmätningen kommer Net at Once påbörja sin installation för att ha allt på plats i slutet av oktober.