Vi har gjort en instruktion för hur man installerar fiberpatchen och kopplar ihop den med kundboxen på utsidan och mediaomvandlaren på insidan.

Klicka här för att ladda hem instruktionen.