Tyvärr är resterande medieomvandlare för våra TriplePlay & DoublePlayabonnenter försenade och beräknas komma i slutet av november.

Berörda medlemmar är meddelade.