Under den kommande veckan, fram till 3/11 kommer SLL att slutföra sin inmätning av fibernätet. Det görs för att säkerställa att kvaliteten på nätet är bra.

I samband med inmätning av din anslutning kan internetförbindelsen brytas och du kan behöva starta om medieomvandlaren.

Så om du märker att förbindelsen bryts någon gång denna eller nästa vecka så börja med att starta om utrustningen och låt det gå några minuter innan du hör av dig till någon i föreningen eller på Net at Once.