Sedan igår, 8/11 är problemet med störningarna på TV-bilden löst.