Viktigt vid grävarbeten

Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en ledning så kommer ledningsägaren att kräva dig på reparationskostnaden som tyvärr kan bli mycket hög. Har du anmält och ledningen inte blir utmärkt så hålls du skadelös vid eventuell skada.

Trygghetslarm via IP

Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet.

Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har ett IP-baserat trygghetslarm.

Så om du eller någon du känner har ett trygghetslarm kopplat till fibernätet så kontaktar du Net at Once för att få hjälp.

Information kring driftstörningar under januari/februari

Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet.

Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.

Följande fel har vi fått rapporter om ocH jobbar med

Från mitten av januari till början av februari har flera haft problem med att TV bilden fryser till och från och i vissa fall även försvinner helt och det står bara ”allvarligt fel” i rutan. Det kan även ibland ta upp till 15 min från dess att man startar sin TV-box till att det blir bild.

Detta fel ska nu vara åtgärdat och härör från en uppdatering i samband med en nätombyggnad i januari.

Det går inte att ringa ut, vissa inkommande samtal kopplas inte och samtal bryts

När detta inträffar måste du själv felanmäla detta till Net at Once med mer detaljerad information så att dom kan felsöka. Så här meddelar Net at Once:

”Vi har inga kända generella problem gällande detta. Vi hanterar massvis med samtal varje dag och det är lite som att leta efter en hål i en höstack utan konkreta exempel. Vi har nu gjort så att vi har satt vår telefoniavdelning på att högprioritera felsökning av era medlemmar så fort vi får in konkreta felexempel.”

Medieomvandlaren uppträder lite instabilt och kräver ibland omstart.

Diskussion förs med Inteno som tillverkar medieomvandlaren.