Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet.

Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.

Följande fel har vi fått rapporter om ocH jobbar med

Från mitten av januari till början av februari har flera haft problem med att TV bilden fryser till och från och i vissa fall även försvinner helt och det står bara ”allvarligt fel” i rutan. Det kan även ibland ta upp till 15 min från dess att man startar sin TV-box till att det blir bild.

Detta fel ska nu vara åtgärdat och härör från en uppdatering i samband med en nätombyggnad i januari.

Det går inte att ringa ut, vissa inkommande samtal kopplas inte och samtal bryts

När detta inträffar måste du själv felanmäla detta till Net at Once med mer detaljerad information så att dom kan felsöka. Så här meddelar Net at Once:

”Vi har inga kända generella problem gällande detta. Vi hanterar massvis med samtal varje dag och det är lite som att leta efter en hål i en höstack utan konkreta exempel. Vi har nu gjort så att vi har satt vår telefoniavdelning på att högprioritera felsökning av era medlemmar så fort vi får in konkreta felexempel.”

Medieomvandlaren uppträder lite instabilt och kräver ibland omstart.

Diskussion förs med Inteno som tillverkar medieomvandlaren.