Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en ledning så kommer ledningsägaren att kräva dig på reparationskostnaden som tyvärr kan bli mycket hög. Har du anmält och ledningen inte blir utmärkt så hålls du skadelös vid eventuell skada.