Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar. 

För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett avtal. Om ni inte har några särskilda krav eller inte är intresserade så finns inte heller någon skyldighet att närvara. I detta fall ser Lantmäteriet till era intressen. Mer komplett information finns i kallelsen som skickades till er.