september 2018

Kanalomläggning Sappa 1-2/10

Sappa kommer att göra en kanalomläggning i TV-utbudet den 1-2/10.   Mer info: https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018  

Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang: Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån). Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år Samt den utestående slutfakturan för insatsen.