Kostnad för uppstart av vilande abonnemang:

Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr

Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr

Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån).

Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år

Samt den utestående slutfakturan för insatsen.