oktober 2018

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut. Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay): Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt… Läs mer »Pausande/Uppsägning av abonnemang