mars 2019

Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för. Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav. Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen. Svaren kommer att sammanställas för att göra… Läs mer »Enkät problem med tjänster via LNS fiber