Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav.

Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen.

Svaren kommer att sammanställas för att göra en bedömning av hur omfattande problemen är och vad som kan vara orsak.

Svaren ska vara baserade på dina upplevelser senaste två månaderna (februari o. mars).

Det är därför mycket viktigt att du svarar på denna enkät senast 2019-03-31 och OBS du måste fylla i svar på alla frågor.

Starta enkäten nu >>