Bakgrunden till mötet var att fiberföreningarna (SHK, HRH, LH, Svältorna, LNS) tidigare vid ett gemensamt möte diskuterat problem med driftstörningar i fibernäten där NaO är kommunikationsoperatör hos samtliga föreningar. LNS genomförda enkät bland medlemmarna låg också som grund inför mötet.

Netat Once representerades av kund-sälj och serviceansvariga.

Ett antal problem och händelser rörande telefoni- TV och internetproblem togs upp och diskuterades. Även NaOs servicegrad och tillgänglighet var uppe för diskussion. 

Resultatet av mötet kan kort sammanfattas i följande:

  • TV-problemen: bilden hackar/fryser, meddelande ”Allvarligt fel”, är åtgärdade sedan v. 16 (Påskveckan)
  • WiFi problem är unika hos varje kund – NaO tar fram en WiFi-skola som kommer att finnas på hemsidan (vi lägger upp denna även på LNS hemsida) som information och stöd för bästa resultat. NaO också villiga komma till ett informationsmöte med LNS medlemmar.
  • Telefoniproblemen också till stor del unika hos varje kund, men avbrott vid inknappning av tel.nr kan åtgärdas genom förlängning av öppettiden från 3 sek. till 6-7 sek för varje siffra som knappas in. Ska anmälas separat av varje abonnent.
  • Mediaboxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
  • TV-boxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
  • Antalet felanmälningar från LNS medlemmar återspeglar inte den diskuterade situationen. Endast 30 felanmälningar registrerade från LNS sedan årsskiftet!
  • För att komma till rätta med problemen kommer NaO att kontakta (via mail eller brev) alla LNS medlemmar med ett frågeformulär som ska besvaras för att få fram ev. störningar och funktionsproblem på de abonnerade tjänsterna. De medlemmar som rapporterar problem kommer därefter åter kontaktas av NaO för förslag på åtgärd. OBS de som inte svarar på denna kampanj missar då möjligheten att få erbjuden riktad hjälp!