Finns att hämta på Lantmäteriet kopplat till er fastighet

Ledningsrätten heter: Akt 1442-2018/10

Ni kommer åt den genom att logga in (med e-legitimation) på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/