UPPDATERING 2019-08-30 11:00

Fiberstammen kring Larsbo är nu reparerad och alla kundanslutningar har åter tillgång till nätet.

Vid elarbeten kring Larsbo i Skogsbygden har entreprenören för elarbetet skadat vår fiberstam och några kundanslutningar så illa att en omfattande reparation krävs.

Detta innebär att fiberanslutningarna kommer att brytas i Skogsbygden kring Mossbo – Larsbo – Tarabo – Uddabo – Flathult – Ljungås – Bråten – Laås – Näverhult från onsdag 28 till fredag 30 augusti. 

Reparationen innebär att de skadade fiberslangarna och fiberledningarna byts ut och svetsas om i intilliggande kopplingsskåp. Återanslutning av fiberledningarna sker efterhand som fibertrådarna svetsas in i kopplingsskåpen. Vi är tacksamma om ni för denna information vidare till grannar och alla i området som är berörda av avbrottet. Om det framkommer mer information uppdaterar vi via vår hemsida och på Facebook.

Vi beklagar detta som har inträffat och som står utanför vår möjlighet att förebygga och förhindra.

Med vänliga hälsningar LNS Fiber