OBS! Uppdaterad kallelse

På grund av osäkerheten kring Corona viruset så skjuter vi på Föreningsstämman till söndag 24:e maj i Nårunga Sporthall

  • Dag: Söndag 24 maj
  • Plats: Nårunga Sporthall
  • Tid: 15:00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.

Agenda
15.00 Registrering och kaffeservering

15.20 Information
• Projektredovisning
• Vikten av Ledningskollen
• Driften av nätet
• Vad är en ekonomisk förening?
• Ekonomi
• Frågor

16.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
16.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening