Dag:
Söndag 28 juni 2020 – NY DAG
Plats:
Webmöte – NYTT FORUM (länk till mötet läggs upp på http://lnsfiber.se/ under ”Medlemsinformation”)
Pga rådande pandemi hålls inget fysiskt möte.

Tid:
kl. 15.00

Kallade:
Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna
medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på http://lnsfiber.se/ innan stämman. Dom kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad.

Agenda
15.00 Hälsa välkommen
15.05 Information
• Vikten av Ledningskollen
• Driften av nätet
• Vad är en ekonomisk förening?
• Ekonomi
15:45 Årsstämma enl. sep. dagordning
16.15 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening