Föreningsstämma söndag 28/6 kl 15:00 kommer att sändas via det digitala mötesverktyget Zoom.

Länk och inloggningsuppgifter finns på sidan Medlemsinformation.

Välkomna

Styrelsen LNS Fiber