Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav.

Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen.

Svaren kommer att sammanställas för att göra en bedömning av hur omfattande problemen är och vad som kan vara orsak.

Svaren ska vara baserade på dina upplevelser senaste två månaderna (februari o. mars).

Det är därför mycket viktigt att du svarar på denna enkät senast 2019-03-31 och OBS du måste fylla i svar på alla frågor.

Starta enkäten nu >>

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut.

Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay):

  • Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang
  • När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt abonnemang till den nya abonnenten.
  • Du lämnar in din medieomvandlare och ev. TV-box till föreningen.
  • I samband med detta omvandlas ditt abonnemang till Vilande.
  • Vid uppstart av nätet/abonnemang igen tecknas nytt abonnemang med medföljande uppstartskostnad (f.n. 1500 kr) samt ev. kostnad för ny TV-box (f.n. 1495 kr)

Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang:

Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr

Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr

Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån).

Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år

Samt den utestående slutfakturan för insatsen.

Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar. 

För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett avtal. Om ni inte har några särskilda krav eller inte är intresserade så finns inte heller någon skyldighet att närvara. I detta fall ser Lantmäteriet till era intressen. Mer komplett information finns i kallelsen som skickades till er.

Dämpningsmätning pågår

Just nu genomför SLL en s.k. OTDR-mätning där man kontrollerar ev. dämpning i nätet. I samband med det gör man en fullständig kontroll av samtliga boxar.

Om du ser spår i snön trädgården, på framfartsvägar eller liknande så kan det alltså bero på att dom är ute och ser över nätet.

Viktigt vid grävarbeten

Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en ledning så kommer ledningsägaren att kräva dig på reparationskostnaden som tyvärr kan bli mycket hög. Har du anmält och ledningen inte blir utmärkt så hålls du skadelös vid eventuell skada.

Trygghetslarm via IP

Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet.

Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har ett IP-baserat trygghetslarm.

Så om du eller någon du känner har ett trygghetslarm kopplat till fibernätet så kontaktar du Net at Once för att få hjälp.