Abonnemang

Höjd byanätsavgift

För att balansera nästa års budget och möta högre driftskostnader behöver vi höja byanätsavgiften med 20kr/mån. Byanätsavgiften (även kallad Föreningsavgift) ingår i abonnemangskostnaden. Denna höjning påverkar alla som har ett abonnemang lika. Aktuella priser på våra tjänster hittar du här >>

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut. Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay): Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt… Läs mer »Pausande/Uppsägning av abonnemang

Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang: Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån). Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år Samt den utestående slutfakturan för insatsen.