Kategori: Abonnemang

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut.

Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay):

  • Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang
  • När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt abonnemang till den nya abonnenten.
  • Du lämnar in din medieomvandlare och ev. TV-box till föreningen.
  • I samband med detta omvandlas ditt abonnemang till Vilande.
  • Vid uppstart av nätet/abonnemang igen tecknas nytt abonnemang med medföljande uppstartskostnad (f.n. 1500 kr) samt ev. kostnad för ny TV-box (f.n. 1495 kr)

Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang:

Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr

Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr

Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån).

Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år

Samt den utestående slutfakturan för insatsen.