Kategori: Aktuellt (Sida 1 av 3)

Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav.

Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen.

Svaren kommer att sammanställas för att göra en bedömning av hur omfattande problemen är och vad som kan vara orsak.

Svaren ska vara baserade på dina upplevelser senaste två månaderna (februari o. mars).

Det är därför mycket viktigt att du svarar på denna enkät senast 2019-03-31 och OBS du måste fylla i svar på alla frågor.

Starta enkäten nu >>

Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar. 

För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett avtal. Om ni inte har några särskilda krav eller inte är intresserade så finns inte heller någon skyldighet att närvara. I detta fall ser Lantmäteriet till era intressen. Mer komplett information finns i kallelsen som skickades till er.

Utdelning av Fiberboxar

Plats: Nårunga Sporthall

Tid: Lördag 16/9 kl 11-13

För dig som tecknat Gruppavtal eller Öppen anslutning

Utdelning av det material du behöver för att koppla in fibern inne i huset

 • Kabel som går genom väggen
 • Medieomvandlare/Router
 • Kopplingsplugg
 • TV-box

För dig som valt vilande anslutning

Du behöver ingen utrustning nu men om du beställt en fiberkabel så finns den att hämta

För dig som INTE valt abonnemangsform

Vi har inte beställt hem utrustning till dig och om du vill vara med från start är det hög tid att skicka in ditt val. Du hittar blanketten här: http://media.lnsfiber.se/2017/07/Abonnemang_LNS-Fiber-20170716.pdf

Tecknande av abonnemang

Äntligen är det dags att välja abonnemang för din fiberanslutning!

Klicka här för att ladda ned en abonnemangsblankett >>

Skicka komplett ifyllt blankett per post till

LNS Fiber

c/o Daniel Byström

Klevhult Sjöbrännet

441 94 Alingsås

Om du har fler än en anslutning behöver vi en ifylld blankett per anslutning, även om anslutningen är vilande.

För att vi ska hinna med att få allt på plats innan uppstarten av nätet behöver vi ha ditt abonnemangsval senast den 6/8-2017.

Utdelning av kundboxar och patchkablar sker i slutet av augusti.

Mer information om de olika abonnemangsformerna hittar du under rubriken Utbud & Priser.

Infomöte och Extra Föreningsstämma

Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening

Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer inte att upprepas, så det är mycket viktigt att du kommer och tar del av allt inför ditt val av fiberanslutning.

Extrastämman tar upp den ändring av stadgarna som framfördes på den ordinarie stämman i februari.

Dag: Torsdagen 29 juni 2017

Plats: Sporthallen Nårunga

Tid: 18:30

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (kontroll av närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Agenda 

18.30 Registrering och kaffeservering

19.00 Information

 • Projektstatus
 • Ekonomi
 • Kommunikationsoperatör (Net at Once informerar om utbudet mm)
 • Frågor

20.30 Extra föreningsstämma enl. sep. dagordning

21.00 c:a mötet avslutas

Ladda ned kallelse och dagordning här

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Återställning

Vi behöver din hjälp!

I LNS fiberförening finns det alltid saker att göra. Vi söker personer som kan hjälpa till med t.ex. bortforsling av sten, jämna till vägkanter, skyffla grus sätta ut markeringar för fibernätet.

Det som är aktuellt är följande:

 • Forsla bort stenar öster om väg 42
 • I Åredsområdet behöver vägrenar iordningställas samt stenar forslas bort
 • Vägkanten mellan Stätthult och Tången behöver förstärkas.

För att hjälpa till fyll i formuläret här under.

Du kan också ringa Christer Jonsson tel: 0702044629 eller John Åhman tel: 0707502926

[contact-form-7 id=”602″ title=”Återställning”]

Lägesrapport

Entreprenad

I skrivande stund har vi ca 25 km grävning kvar (av ca 130). Vi arbetar nu med tre olika grävlag: Djurbergshult/Bastås, Kroksbo/Tarabo och Nårunga.

Under stora delar av projektet har vi haft två grävlag igång och har då snittat på 7-8 km/månad. Nu har vi alltså ytterligare ett grävlag igång. Det ökar farten ytterligare och vi bör kunna bli till stora delar klara om 2-3 månader. Därefter kommer det att ske inmätning, besiktning mm innan vi kan ta nätet i drift.

Utbud

Under sommaren kommer information om utbudet av tjänster och de val du som medlem skall göra för ditt abonnemang. I samband med det kommer vi att ha ett informationsmöte och föreningsstämma.

Återställning

Vi får många frågor om återställning efter grävningen. För att hålla uppe farten på grävningen och inte försena projektet har vi fokuserat på att hålla igång grävmaskinerna med att förlägga fibernätet. Det innebär återställningen blivit lidande på vissa ställen men det betyder inte att vi struntar i det. En arbetsgrupp inom föreningen håller just nu på att sammanställa behovet av återställning och information kommer att skickas ut om hur vi gemensamt inom föreningen kan hjälpas åt att få till en bra återställning.

« Äldre inlägg