Aktuellt

Planerat Driftstopp

Natten mellan onsdag 10/7 och torsdag 11/7 utförs underhåll på fibernätet vilket medför ett driftstopp mellan kl 00:00 – 05:00.

Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för. Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav. Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen. Svaren kommer att sammanställas för att göra… Läs mer »Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Kanalomläggning Sappa 1-2/10

Sappa kommer att göra en kanalomläggning i TV-utbudet den 1-2/10.   Mer info: https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018  

Enkät om ev. problem med fiberanslutningen

  Vi har fått in en del rapporter om driftstörningar i fibernätet. För att få en överblick om omfattningen så skulle vi uppskatta om du som är ansluten till nätet kan svara på en kort undersökning. Starta undersökningen genom att klicka här

Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar.  För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett… Läs mer »Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Utdelning av Fiberboxar

Plats: Nårunga Sporthall Tid: Lördag 16/9 kl 11-13 För dig som tecknat Gruppavtal eller Öppen anslutning Utdelning av det material du behöver för att koppla in fibern inne i huset Kabel som går genom väggen Medieomvandlare/Router Kopplingsplugg TV-box För dig som valt vilande anslutning Du behöver ingen utrustning nu men om du beställt en fiberkabel så finns den att hämta För dig som INTE valt abonnemangsform Vi har inte beställt… Läs mer »Utdelning av Fiberboxar

Tecknande av abonnemang

Äntligen är det dags att välja abonnemang för din fiberanslutning! Klicka här för att ladda ned en abonnemangsblankett >> Skicka komplett ifyllt blankett per post till LNS Fiber c/o Daniel Byström Klevhult Sjöbrännet 441 94 Alingsås Om du har fler än en anslutning behöver vi en ifylld blankett per anslutning, även om anslutningen är vilande. För att vi ska hinna med att få allt på plats innan uppstarten av nätet… Läs mer »Tecknande av abonnemang

Infomöte och Extra Föreningsstämma

Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer… Läs mer »Infomöte och Extra Föreningsstämma

Återställning

Vi behöver din hjälp! I LNS fiberförening finns det alltid saker att göra. Vi söker personer som kan hjälpa till med t.ex. bortforsling av sten, jämna till vägkanter, skyffla grus sätta ut markeringar för fibernätet. Det som är aktuellt är följande: Forsla bort stenar öster om väg 42 I Åredsområdet behöver vägrenar iordningställas samt stenar forslas bort Vägkanten mellan Stätthult och Tången behöver förstärkas. För att hjälpa till fyll i… Läs mer »Återställning

Lägesrapport

Entreprenad I skrivande stund har vi ca 25 km grävning kvar (av ca 130). Vi arbetar nu med tre olika grävlag: Djurbergshult/Bastås, Kroksbo/Tarabo och Nårunga. Under stora delar av projektet har vi haft två grävlag igång och har då snittat på 7-8 km/månad. Nu har vi alltså ytterligare ett grävlag igång. Det ökar farten ytterligare och vi bör kunna bli till stora delar klara om 2-3 månader. Därefter kommer det… Läs mer »Lägesrapport