Kategori: Dokument

Avtal om fastighetsanslutning

För att vi ska kunna gräva fram till din fastighet behöver vi i föreningen teckna ett avtal med dig som medlem.

Skriv ut två (2) exemplar av dokumentet som öppnas/laddas ned när du klickar här.

Signera och lämna in till föreningen.

Du får sedan ett (1) signerat exemplar i retur som du ska behålla.