Entreprenad

Utsättning Uddabo

Just nu pågår utsättning av fastigheterna i Uddabo. Berörda fastighetsägare kontaktas isamband med utsättningen.

Passage Nårska bro

Under första veckan i april planerar vi att genomföra passagen av Nårska bro.

Utstakning Kamparås-Tjärnhult

Nu påbörjar vi utstakningen av grävsträckan Bögared-Kamparås-Tjärnhult. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas.

Utsättning Hult

Nu gör vi utsättning på fastigheterna Hult & Skräddarehult

Utsättning Bögared-Näs-Rävholmen

Nu startar vi utsättningen av grävsträckan Bögared – Näs – Rävholmen. Berörda fastighetsägare kontaktas för avstämning.

Utsättning Lida by

Efter nyårshelgen kommer vi att sätta ut fiberdragningen i Lida by. Ni som har fastigheter där kommer att få besök för att stämma av dragningen inom kort.

Projektering Nårunga – Lida

Projektering av området från Nårunga till Lida projekteras nu och är stängs härmed för nya medlemmar. Utsättning av grävsträckan påbörjas i området påbörjas under veckan.