Föreningen

Föreningsstämman 2020 sänds via Zoom

Föreningsstämma söndag 28/6 kl 15:00 kommer att sändas via det digitala mötesverktyget Zoom. Länk och inloggningsuppgifter finns på sidan Medlemsinformation. Välkomna Styrelsen LNS Fiber

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Dag:Söndag 28 juni 2020 – NY DAGPlats:Webmöte – NYTT FORUM (länk till mötet läggs upp på http://lnsfiber.se/ under ”Medlemsinformation”)Pga rådande pandemi hålls inget fysiskt möte.Tid:kl. 15.00 Kallade:Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomnamedlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på http://lnsfiber.se/ innan stämman. Dom kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad. Agenda15.00 Hälsa välkommen15.05 Information• Vikten av Ledningskollen• Driften… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Ledamot till Valberedningen sökes

Vi behöver få in förslag på en ny medlem till Valberedningen. Det är ett uppdrag som är mer spännande och utmanande än vad man först kan tro. Ett uppdrag som ställer krav på människokännedom och förmåga att identifiera vad vår fiberförening behöver för att fortsätta att utvecklas och sköta om våra medlemmar och fiberförläggning.  Här finns en beskrivning på vilka förväntningar vi har på medlemmarna i en valberedning. Ett uppdrag och kompetenser som sedan definitivt är… Läs mer »Ledamot till Valberedningen sökes

Föreningsstämma 28 juni

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni. Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom… Läs mer »Föreningsstämma 28 juni

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma

OBS! Uppdaterad kallelse På grund av osäkerheten kring Corona viruset så skjuter vi på Föreningsstämman till söndag 24:e maj i Nårunga Sporthall Dag: Söndag 24 maj Plats: Nårunga Sporthall Tid: 15:00 Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Agenda15.00 Registrering och kaffeservering 15.20 Information • Projektredovisning • Vikten av Ledningskollen • Driften av nätet • Vad är en ekonomisk förening? • Ekonomi • Frågor 16.15 Årsstämma enl. sep. dagordning16.45 c:a… Läs mer »Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma

Bidragen erhållna utan avdrag

LNS Fiber har slutredovisat bidragsansökan hos Jordbruksverket och fått den godkänd utan anmärkningar.  Detta innebär att vi får fullt bidrag och slapp avdrag. Alla bidragsmedel har betalats ut och byggkreditivet har avslutats. LNS Fiber har investerat 15,6 miljoner kr i byggandet av nätet. Merparten av finansieringen har medlemmarna stått för, ca 9,5 milj kr genom insatserna och anslutningsavgifterna. Föreningen har fått ca 6,1 milj kr i bidrag. Av den totala… Läs mer »Bidragen erhållna utan avdrag

Höjd byanätsavgift

För att balansera nästa års budget och möta högre driftskostnader behöver vi höja byanätsavgiften med 20kr/mån. Byanätsavgiften (även kallad Föreningsavgift) ingår i abonnemangskostnaden. Denna höjning påverkar alla som har ett abonnemang lika. Aktuella priser på våra tjänster hittar du här >>

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening Dag: Söndag 12 Maj 2019 Plats: Sporthallen Nårunga Tid: 16.00 Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman. Agenda 16.00 Registrering och kaffeservering 16.20 Information Ledningskollen Projektredovisning Problem med tjänsterna Driften av nätet Ekonomi Arvoden till styrelsen… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening Dag: Söndag 3 Juni 2018 Plats: Sporthallen Nårunga Tid: kl. 16.00 Klicka på länken nedan för kallelse och dagordning Kallelse till Föreningsstämma 180603