Kategori: Föreningen

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Dag:
Söndag 28 juni 2020 – NY DAG
Plats:
Webmöte – NYTT FORUM (länk till mötet läggs upp på http://lnsfiber.se/ under ”Medlemsinformation”)
Pga rådande pandemi hålls inget fysiskt möte.

Tid:
kl. 15.00

Kallade:
Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna
medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på http://lnsfiber.se/ innan stämman. Dom kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad.

Agenda
15.00 Hälsa välkommen
15.05 Information
• Vikten av Ledningskollen
• Driften av nätet
• Vad är en ekonomisk förening?
• Ekonomi
15:45 Årsstämma enl. sep. dagordning
16.15 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Ledamot till Valberedningen sökes

Vi behöver få in förslag på en ny medlem till Valberedningen.

Det är ett uppdrag som är mer spännande och utmanande än vad man först kan tro. Ett uppdrag som ställer krav på människokännedom och förmåga att identifiera vad vår fiberförening behöver för att fortsätta att utvecklas och sköta om våra medlemmar och fiberförläggning. 

Här finns en beskrivning på vilka förväntningar vi har på medlemmarna i en valberedning.

Ett uppdrag och kompetenser som sedan definitivt är något för CV:t!  

Är du intresserad av att vara med eller har någon person att föreslå så tveka inte att höra av er till Maria Gustafson tel 0730-662104.

Vi behöver ha in förslag och ansökningar senast 30/5 2020.

Föreningsstämma 28 juni

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni.

Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom vilket ni får ta del av samt att återkomma med era röster senast den 21 juni. De kommer sedan räknas ihop samt redovisas på stämman.

Vi kommer den 28 juni, kl 15:00, att hålla en föreningsstämma där bara styrelsen samt några nyckelpersoner närvarar fysiskt. Ni kommer att kunna följa stämman live via en websändning. Där kommer frågorna som ni röstat om samt dess resultat presenteras. Resultatet av poströstningen kommer även att redovisas på vår hemsida. Länk till föreningsstämman kommer läggas ut på hemsidan.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma

OBS! Uppdaterad kallelse

På grund av osäkerheten kring Corona viruset så skjuter vi på Föreningsstämman till söndag 24:e maj i Nårunga Sporthall

 • Dag: Söndag 24 maj
 • Plats: Nårunga Sporthall
 • Tid: 15:00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.

Agenda
15.00 Registrering och kaffeservering

15.20 Information
• Projektredovisning
• Vikten av Ledningskollen
• Driften av nätet
• Vad är en ekonomisk förening?
• Ekonomi
• Frågor

16.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
16.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Bidragen erhållna utan avdrag

LNS Fiber har slutredovisat bidragsansökan hos Jordbruksverket och fått den godkänd utan anmärkningar.  Detta innebär att vi får fullt bidrag och slapp avdrag. Alla bidragsmedel har betalats ut och byggkreditivet har avslutats.

LNS Fiber har investerat 15,6 miljoner kr i byggandet av nätet. Merparten av finansieringen har medlemmarna stått för, ca 9,5 milj kr genom insatserna och anslutningsavgifterna. Föreningen har fått ca 6,1 milj kr i bidrag. Av den totala investeringen så var det endast 0,3 milj kr som inte var bidragsberättigat. Vi medlemmar är alla delägare i denna anläggning som vi kan vara stolta och glada över när nu kopparnätet släcks ner.

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag: Söndag 12 Maj 2019
Plats: Sporthallen Nårunga
Tid: 16.00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman.

Agenda

 • 16.00 Registrering och kaffeservering
 • 16.20 Information
  • Ledningskollen
  • Projektredovisning
  • Problem med tjänsterna
  • Driften av nätet
  • Ekonomi
  • Arvoden till styrelsen
  • Frågor
 • 17.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
 • 17.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening