Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag: Söndag 12 Maj 2019
Plats: Sporthallen Nårunga
Tid: 16.00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman.

Agenda

 • 16.00 Registrering och kaffeservering
 • 16.20 Information
  • Ledningskollen
  • Projektredovisning
  • Problem med tjänsterna
  • Driften av nätet
  • Ekonomi
  • Arvoden till styrelsen
  • Frågor
 • 17.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
 • 17.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening