Här är protokollet som fördes vid den konstituerande föreningsstämman i Nårunga Sporthall den 23/2-2014:

Protokoll fört vid LNS Fiber Konstituerande föreningsstämma i Nårunga Sporthall 20140223