Kategori: Teknik

Slå På/Av WiFi på Inteno 300

På mediaboxen/routern ”Inteno 300” finns ju en symbol/lampa som visar att Wi-Fi (Wireless) anslutningen är OK. Denna kan vara grön (2,4 Ghz) eller blå (5 Ghz)- oftast blå.
– symbolen har också en brytarfunktion, så om man trycker lätt på den så slocknar lampan och Wi-Fi släcks ner.
– för att starta Wi-Fi på nytt måste man trycka på symbolen och hålla den intryckt tills lamporna på panelen blinkar och efter en liten stund är symbolen/lampan åter blå.

Instruktion – Borrning av hål i husvägg

För att få in fibern i huset krävs ett hål i husväggen. Detta hål ingår inte i entreprenaden utan det skall du som fastighetsägare och medlem ombesörja.

En instruktion hur du skall göra finns att ladda ned här:

Instruktion-borrning-av-hal-i-husvagg

Elrör + sats med borr, tätningsmassa och regel/elsökare finns att låna av LNS Fiber utan kostnad.
Om ni behöver hjälp med att borra hål i husväggen eller låna borr – kontakta Weine på tel. 0702 472 596

Kabelgenomföring_Herrljunga El