Det stora informationsmötet i Nårunga Sporthall lockade över 100 deltagare.
Mötet började med att Bror Jonsson hälsade välkommen och presenterade projektet.
Dvs att staten har satt upp ett mål att år 2020 ska 90% av befolkningen ha en uppkopplingshastighet mot Internet på minst 100 Mbit/s. På landsbygden kommer det inte att ske genom att marknadsbolag bygger nya nät. Därför har man nu möjlighet att få ekonomiskt bidrag från EU och PTS samt visst stöd i arbetet från kommunen och Länsstyrelsen om man bildar en ekonomisk förening och bygger ett eget fibernät. Det ekonomiska bidraget är på 50% av kostnaden för den s.k. kanalisationen, dvs allt som har med att få en fiberkabel från anslutningspunkten till din fastighet. Denna kostnad brukar vara ca 70% av totalkostnaden när man bygger ett nät. Det finns ett antal regler för att vara berättigad att söka bidraget och ett par av dom är att alla fastigheter inom området ska ges erbjudande om att vara med och att man har en s.k. solidarisk anslutningsavgift, dvs alla fastigheter betalar samma summa oavsett hur långt bort man bor.
Vi är några som var på ett informations möte som kommunen höll i vintras och som har bildat en projektgrupp för att undersöka möjligheterna och intresset i området Ljur, Nårunga och Skogsbygden.
Området avgränsas av kommungränserna mot Borås och Allingsås samt något flytande gräns Ljur, Nårunga och Skogsbygden mot Kärtared.
Med på mötet av Peter Sonnius som arbetar för ett företag som heter Bynet och dom är specialiserade på att projektera och bygga fibernät på landsbygden. Han presenterade sitt koncept Fiber Från Hemmet och svarade på en hel del frågor om hur man rent praktiskt går tillväga.
Därefter berättade Ingemar Öberg om det arbete han och Nossans Fiber gjort för att snart vara klara med sitt nät.
När nätet är igång kan man förvänta sig att få en internetförbindelse med 100 Mbit ned och 10 Mbit upp, TV med ca 20 kanaler samt fast IP-telefoni för ca 350 kr i månaden inkl medlemsavgift. Det innebär, för många en halvering av månadskostnaden jämfört med idag.

Därefter bjöds det på fika och mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa ytterligare frågor och fylla i intresseanmälningar.
Mötet avslutades med ett gemensamt beslut om att intresset är så pass stort att vi går vidare med att skapa en förening med en interimsstyrelse. När det är klart kommer vi att kontakta alla som anmält intresse så att ni får teckna medlemskap. Därefter kommer vi att kunna ta fram en kalkyl för vad det kommer att kosta.