Uncategorized

Rapport från stormötet i Nårunga

Det stora informationsmötet i Nårunga Sporthall lockade över 100 deltagare. Mötet började med att Bror Jonsson hälsade välkommen och presenterade projektet. Dvs att staten har satt upp ett mål att år 2020 ska 90% av befolkningen ha en uppkopplingshastighet mot Internet på minst 100 Mbit/s. På landsbygden kommer det inte att ske genom att marknadsbolag bygger nya nät. Därför har man nu möjlighet att få ekonomiskt bidrag från EU och… Läs mer »Rapport från stormötet i Nårunga