Aktuella dokument

På denna sida har vi samlat aktuella dokument.

Blankett för ansökan om medlemskap

Vill du bli medlem? Ladda hem blanketten för medlemskapsansökan genom att klicka på länken nedan, fyll i. Skicka in via epost eller brev.

Ansökan om medlemskap i LNS fiberförening

Överlåtelse av andel i LNS Fiber

I samband med försäljning av en fastighet behöver säljaren överlåta sin andel i LNS Fiber Ekonomisk Förening till köparen.

Vi har tagit fram ett dokument som kan användas.

Avtal för överlåtelse av andel i LNS fiber ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning

Skriv ut 2 exemplar av hela dokumentet, signera och lämna in.

Avtal om fastighetsanslutning

Blankett för Abonnemang

För dig som är medlem och skall teckna ett abonnemang. Ladda ned blanketten genom att klicka på länken nedan. Skicka in blanketten via brev.

Abonnemang_LNS Fiber

Installation av patchfiber

http://media.lnsfiber.se/2017/10/Lathund-Montering-LNS-Medieomvandlare.pdf

Installation av medieomvandlare, TV och Telefon

För Triple- och DoublePlay

http://media.lnsfiber.se/2017/09/Installation-Mediabox-EG300.pdf

Stadgar

Uppdaterade stadgar som antogs vid Föreningsstämman i Nårunga Sporthall 2017-02-25

Stadgar LNS – antagna 2017-02-25

Kallelse & Dagordning för Föreningsstämma 2019

Kallelse till Föreningsstämma 190512

Information på Föreningsstämman juni 2014

Information ang samråd

Informationsfolder från Länsstyrelsen, utskickad i juli 2014:

fiberfolder-samrad