Wi-fi skola

Net at Once har satt ihop en Wi-fi skola på sin hemsida. Om du upplever att du har dåligt eller långsamt trådlöst internet hemma så rekommenderar vi att du läser igenom den. Du hittar Wi-fi skolan här>>

Viktig information till medlemmar i Skogsbygden

UPPDATERING 2019-08-30 11:00 Fiberstammen kring Larsbo är nu reparerad och alla kundanslutningar har åter tillgång till nätet. Vid elarbeten kring Larsbo i Skogsbygden har entreprenören för elarbetet skadat vår fiberstam och några kundanslutningar så illa att en omfattande reparation krävs. Detta innebär att fiberanslutningarna kommer att brytas i Skogsbygden kring Mossbo – Larsbo – Tarabo – Uddabo – Flathult – Ljungås – Bråten – Laås – Näverhult från onsdag 28 till fredag… Läs mer »Viktig information till medlemmar i Skogsbygden

Planerat Driftstopp

Natten mellan onsdag 10/7 och torsdag 11/7 utförs underhåll på fibernätet vilket medför ett driftstopp mellan kl 00:00 – 05:00.

Kartor för Ledningsrätten

Finns att hämta på Lantmäteriet kopplat till er fastighet Ledningsrätten heter: Akt 1442-2018/10 Ni kommer åt den genom att logga in (med e-legitimation) på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/

Summering från mötet med NetatOnce (NaO) och Vårgårda kommuns fiberföreningar 24 april

Bakgrunden till mötet var att fiberföreningarna (SHK, HRH, LH, Svältorna, LNS) tidigare vid ett gemensamt möte diskuterat problem med driftstörningar i fibernäten där NaO är kommunikationsoperatör hos samtliga föreningar. LNS genomförda enkät bland medlemmarna låg också som grund inför mötet. Netat Once representerades av kund-sälj och serviceansvariga. Ett antal problem och händelser rörande telefoni- TV och internetproblem togs upp och diskuterades. Även NaOs servicegrad och tillgänglighet var uppe för diskussion. … Läs mer »Summering från mötet med NetatOnce (NaO) och Vårgårda kommuns fiberföreningar 24 april

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening Dag: Söndag 12 Maj 2019 Plats: Sporthallen Nårunga Tid: 16.00 Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman. Agenda 16.00 Registrering och kaffeservering 16.20 Information Ledningskollen Projektredovisning Problem med tjänsterna Driften av nätet Ekonomi Arvoden till styrelsen… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma

Information kring ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber”

Många av föreningens medlemmar har haft problem med telefon/TV/internetfunktionen via fibernätet. En del medlemmar har fått sina problem avhjälpta efter kontakt med Net at Once eller Sappa, medan andra har fortsatt störningar av varierande grad. Net at Once som är Kommunikationsoperatör (KO) och ansvarig för utrustningen vi fått installerad i hemmen och i Noden där alla fibertrådar samlas, levererar också ljussignalerna i fibernätet som sedan omvandlas till telefoni/TV/internetfunktion via den… Läs mer »Information kring ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber”

Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för. Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav. Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen. Svaren kommer att sammanställas för att göra… Läs mer »Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut. Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay): Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt… Läs mer »Pausande/Uppsägning av abonnemang