Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang:

Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr

Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr

Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån).

Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år

Samt den utestående slutfakturan för insatsen.

Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar. 

För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett avtal. Om ni inte har några särskilda krav eller inte är intresserade så finns inte heller någon skyldighet att närvara. I detta fall ser Lantmäteriet till era intressen. Mer komplett information finns i kallelsen som skickades till er.

Dämpningsmätning pågår

Just nu genomför SLL en s.k. OTDR-mätning där man kontrollerar ev. dämpning i nätet. I samband med det gör man en fullständig kontroll av samtliga boxar.

Om du ser spår i snön trädgården, på framfartsvägar eller liknande så kan det alltså bero på att dom är ute och ser över nätet.

Viktigt vid grävarbeten

Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en ledning så kommer ledningsägaren att kräva dig på reparationskostnaden som tyvärr kan bli mycket hög. Har du anmält och ledningen inte blir utmärkt så hålls du skadelös vid eventuell skada.

Trygghetslarm via IP

Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet.

Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har ett IP-baserat trygghetslarm.

Så om du eller någon du känner har ett trygghetslarm kopplat till fibernätet så kontaktar du Net at Once för att få hjälp.

Information kring driftstörningar under januari/februari

Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet.

Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.

Följande fel har vi fått rapporter om ocH jobbar med

Från mitten av januari till början av februari har flera haft problem med att TV bilden fryser till och från och i vissa fall även försvinner helt och det står bara ”allvarligt fel” i rutan. Det kan även ibland ta upp till 15 min från dess att man startar sin TV-box till att det blir bild.

Detta fel ska nu vara åtgärdat och härör från en uppdatering i samband med en nätombyggnad i januari.

Det går inte att ringa ut, vissa inkommande samtal kopplas inte och samtal bryts

När detta inträffar måste du själv felanmäla detta till Net at Once med mer detaljerad information så att dom kan felsöka. Så här meddelar Net at Once:

”Vi har inga kända generella problem gällande detta. Vi hanterar massvis med samtal varje dag och det är lite som att leta efter en hål i en höstack utan konkreta exempel. Vi har nu gjort så att vi har satt vår telefoniavdelning på att högprioritera felsökning av era medlemmar så fort vi får in konkreta felexempel.”

Medieomvandlaren uppträder lite instabilt och kräver ibland omstart.

Diskussion förs med Inteno som tillverkar medieomvandlaren.

Information om leverantörer till Öppen anslutning

Vi har fått meddelande från Net at Once att dom just nu omförhandlar avtalen med de leverantörer som är anslutna till deras öppna nät. Ingen av leverantörerna tecknar nya abonnenter under förhandlingen.

En ny plattform med nya avtal beräknas starta i juni 2018. Fram tills dess erbjuds de som har öppen anslutning ett internetavtal med Net at Once.