Information kring driftstörningar under januari/februari

Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet.

Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.

Följande fel har vi fått rapporter om ocH jobbar med

Från mitten av januari till början av februari har flera haft problem med att TV bilden fryser till och från och i vissa fall även försvinner helt och det står bara ”allvarligt fel” i rutan. Det kan även ibland ta upp till 15 min från dess att man startar sin TV-box till att det blir bild.

Detta fel ska nu vara åtgärdat och härör från en uppdatering i samband med en nätombyggnad i januari.

Det går inte att ringa ut, vissa inkommande samtal kopplas inte och samtal bryts

När detta inträffar måste du själv felanmäla detta till Net at Once med mer detaljerad information så att dom kan felsöka. Så här meddelar Net at Once:

”Vi har inga kända generella problem gällande detta. Vi hanterar massvis med samtal varje dag och det är lite som att leta efter en hål i en höstack utan konkreta exempel. Vi har nu gjort så att vi har satt vår telefoniavdelning på att högprioritera felsökning av era medlemmar så fort vi får in konkreta felexempel.”

Medieomvandlaren uppträder lite instabilt och kräver ibland omstart.

Diskussion förs med Inteno som tillverkar medieomvandlaren.

Information om leverantörer till Öppen anslutning

Vi har fått meddelande från Net at Once att dom just nu omförhandlar avtalen med de leverantörer som är anslutna till deras öppna nät. Ingen av leverantörerna tecknar nya abonnenter under förhandlingen.

En ny plattform med nya avtal beräknas starta i juni 2018. Fram tills dess erbjuds de som har öppen anslutning ett internetavtal med Net at Once.

Internethastigheten

Enligt Net at Once är alla de fastigheter som felanmälts via oss i föreningen OK hela vägen ut till respektive anslutning.

Om du fortfarande upplever att du har dålig fart i internet så felanmäls det direkt till Net at Once som har mycket bättre förutsättningar att mäta farten hela vägen ut samt hjälpa till med felsökning.

OBS att hastigheten mäts med dator kopplad med nätverkskabel och att du bör dubbelkolla att din dator klarar hastigheten.

Slå På/Av WiFi på Inteno 300

På mediaboxen/routern ”Inteno 300” finns ju en symbol/lampa som visar att Wi-Fi (Wireless) anslutningen är OK. Denna kan vara grön (2,4 Ghz) eller blå (5 Ghz)- oftast blå.
– symbolen har också en brytarfunktion, så om man trycker lätt på den så slocknar lampan och Wi-Fi släcks ner.
– för att starta Wi-Fi på nytt måste man trycka på symbolen och hålla den intryckt tills lamporna på panelen blinkar och efter en liten stund är symbolen/lampan åter blå.

Förtydligande kring felanmälan

Om du har kunnat registrera dig hos Net@Once men din uppkoppling sedan har försvunnit är det bästa att du ringer direkt till Net@Onces support och felanmäler. Vi i föreningen kan ändå inget göra och vi kommer bara att hänvisa er dit så det besparar dig onödiga samtal.

Lyser den andra lampan från höger så har du kontakt med Noden, funkar det ändå inte att komma åt portalen så är det Net@once som får ta även detta.

Innan du kontaktar Net@Once så starta alltid om medieomvandlaren och låt det gå några minuter.

Net@Once Kundservice har följande öppettider och kontaktuppgifter:

Öppet helgfria vardagar (09:00-20:00)

Öppet lördag-söndag (12:00-16:30)

0771-40 44 00

kundtjanst@netatonce.se

Teknisk hjälp under uppstarten

Om du gör allt enligt instruktionerna men ändå har problem så samordnar Peter Seger – 0709 621250 hjälpen från föreningens sida under uppstartsfasen, dvs denna och nästa vecka. Därefter hänvisar vi till Net at Onces support.

Peter svarar i telefon 17-20 vardagkvällar och 10-20 under helgen som kommer. Förutom inkopplingen denna vecka så kommer NaO att ha personal på plats här nästa vecka för att hjälpa till med eventuella uppstartsproblem.

Driftstörningar pga Inmätning den kommande veckan

Under den kommande veckan, fram till 3/11 kommer SLL att slutföra sin inmätning av fibernätet. Det görs för att säkerställa att kvaliteten på nätet är bra.

I samband med inmätning av din anslutning kan internetförbindelsen brytas och du kan behöva starta om medieomvandlaren.

Så om du märker att förbindelsen bryts någon gång denna eller nästa vecka så börja med att starta om utrustningen och låt det gå några minuter innan du hör av dig till någon i föreningen eller på Net at Once.