Kanalomläggning Sappa 1-2/10

Sappa kommer att göra en kanalomläggning i TV-utbudet den 1-2/10.   Mer info: https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018  

Kostnad för uppstart av Vilande abonnemang

Kostnad för uppstart av vilande abonnemang: Administrationskostnad/Uppstartskostnad: 1500 kr Kostnad för TV-box (vid tecknande av TriplePlay): 1495 kr Därutöver tillkommer ordinarie månadskostnad (TriplePlay: 360 kr/mån, DoublePlay: 310 kr/mån). Alla medlemmar betalar dessutom: Medlemsavgift 100 kr/år Samt den utestående slutfakturan för insatsen.

Enkät om ev. problem med fiberanslutningen

  Vi har fått in en del rapporter om driftstörningar i fibernätet. För att få en överblick om omfattningen så skulle vi uppskatta om du som är ansluten till nätet kan svara på en kort undersökning. Starta undersökningen genom att klicka här

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening Dag: Söndag 3 Juni 2018 Plats: Sporthallen Nårunga Tid: kl. 16.00 Klicka på länken nedan för kallelse och dagordning Kallelse till Föreningsstämma 180603

Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Alla fastighetsägare där LNS Fiber söker ledningsrätt har fått en kallelse till lantmäterisammanträdet 22/3. För er som redan har markavtal med förening och inte har några ytterligare frågor så är sammanträdet sannolikt av mindre intresse. Ni är INTE tvungna att närvara men är välkomna om ni så önskar.  För er där föreningen fortfarande saknar markavtal så håller vi på att kontakta er för att få till stånd eller kompletter ett… Läs mer »Information om Lantmäterisammanträde 22/3 i Nårunga sporthall

Dämpningsmätning pågår

Just nu genomför SLL en s.k. OTDR-mätning där man kontrollerar ev. dämpning i nätet. I samband med det gör man en fullständig kontroll av samtliga boxar. Om du ser spår i snön trädgården, på framfartsvägar eller liknande så kan det alltså bero på att dom är ute och ser över nätet.

Viktigt vid grävarbeten

Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en… Läs mer »Viktigt vid grävarbeten

Trygghetslarm via IP

Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet. Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har… Läs mer »Trygghetslarm via IP

Information kring driftstörningar under januari/februari

Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet. Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.… Läs mer »Information kring driftstörningar under januari/februari

Information om leverantörer till Öppen anslutning

Vi har fått meddelande från Net at Once att dom just nu omförhandlar avtalen med de leverantörer som är anslutna till deras öppna nät. Ingen av leverantörerna tecknar nya abonnenter under förhandlingen. En ny plattform med nya avtal beräknas starta i juni 2018. Fram tills dess erbjuds de som har öppen anslutning ett internetavtal med Net at Once.