LNS Fiber ekonomisk förening står för Ljur, Nårunga, Skogsbygdens Fiberförening. Föreningen är belägen i Vårgårda kommuns södra delar och har cirka 500 medlemmar. Nätet är i drift sedan fjärde kvartalet 2017.

Föreningen bildades formellt den 23 februari 2014 vid en konstituerande stämma. Föreningen drivs som en ekonomisk förening, som bygger och driver ett öppet fibernät inom vårt område med stöd av bidrag från EU.

Föreningen har som målsättning att ansluta samtliga hushåll, skolor och företag  i området, som idag uppgår till cirka
460 hushåll med folkbokförda personer
110 fritidsfastigheter
10 företag

Föreningens löpande verksamhet drivs av en styrelse, bestående av

Ordförande
Maria Gustafson – 0730-662104

Vice Ordförande
John Åhman – 0707-502926

Sekreterare
Christine Jellryd – 0708-757076

Kassör
Johan Sävenstrand – 073-405 06 32

Övriga styrelseledamöter
Daniel Byström – 0708-82 21 20
Christer Jonsson – 0702- 04 46 29
Thorleif Henriksson – 0730-40 88 50

Suppleanter
Helge Johansson – 0760-18 31 98
Christer Nylén  – 0706-098766

E-postadress  hk@LNSfiber.se