bild

Söndagen den 23/11 hade vi ett informationsmöte till alla medlemmar och intresserade i Nårunga Sporthall. Här följer en sammanfattning:

På mötet var ca 125 personer närvarande.

Bidrag

En ny bidragsperiod har just påbörjats. Den löper under 2014-2020. Den förra regeringen avsatte 3,25 miljarder till bredbandsstöd. Jordbruksverket lämnade förslag för detta till EU i juni 2014. Svar från EU beräknas komma vid årsskiftet 2014/2015. Därefter kommer Jordbruksverket med förordningar, regelverk och arbetsformer. Beslut om beviljat stöd kommer under våren 2015. Länsstyrelsen handlägger fördelning av inkomna stödansökningar från fiberföreningar. Preliminärt maj.

Länsstyrelsen Västra Götaland: 530 miljoner till föreningar, 40% av totalkostnaden.
LNS lämnade in ansökan 2014-09-29.
Villkor/Urvalskriterier:
budget/kostnadssammanställning
Viktning:
30 – Prioriterat geografiskt område – inga tätorter får bidrag – 3 poäng (av 3) ev +1 för servicepunkt – Gabrielssons
35 – Anslutningsgrad –  permanentboende: 5 poäng för 85%+
10 – Högt antal anslutningar: 5 poäng minst 200 anslutningar
10 – Kompetens inom föreningen upp till 5 poäng. Finansiering, projektledning, ekonomiansvarig, upphandling, teknisk utbildning eller erfarenhet

Arbetsgrupper – 5 st för att jobba igenom bidragsansökan
medlemsvärvning
samråd med Länsstyrelsen, miljö mm
projektering, grävning
fiberdragning, anslutning
Projektledning/samordning inlämning till Jordbruksverket

Inga prisuppgifter ännu. Förhoppningsvis vet vi mer vid ordinarie stämma feb/mar.

Medlemsläget

Ca 340 medlemmar – 75% av permanenthushållen. Vi tror vi kommer att komma upp i minst 85%.

Fiberkartan

Här har vi lagt in alla medlemsfastigheter och en grov uppskattning om hur vi ska dra nätet.

 http://fiberkartan.se/459/1

Tidplan

JBV –
sept – tar emot ansökan
maj lantbruksprogrammet förväntas bli klar
maj/juni -besked
Intern LNS
ansökan sept
okt – jan komplettering av ansökan
maj-juni – besked om vi får bidrag
juni – ta ställning till det besked vi fått och beroende av detta välja till hur vi vill gå vidare med projektet

Beslut projektstart LNS Fiber
svar bidragsansökan – maj 2015
budget/kostnader likviditets
information till medlemmarna
stämma maj/juni 2015
beslut projektstart
om stämman beslutar : JA
projektering, upphandling, utdebitering, insatser mm

Här kommer det att bli mycket att göra och det behövs mycket hjälp från ALLA medlemmar. för att hålla nere kostnaderna.

Ekonomi

in: ca 64000
ut: post, registrering, fika föreningstämmor, hemsida: 8-9000
Saldo: 55 000:-
Brett utskick till alla inom området. Engångssak. Vi ville få ut information till alla. Begränsning i pappersutskick i framtiden.

Slang & grävning i Anhult kommer att kosta ca 30 000 kr

Markavtal

Alla medlemmar kommer att behöva skriva markavtal
det kommer att finnas fall där det kommer att vara önskvärt att skriva markavtal med ickemedlemmar
– varje fall kommer att diskuteras med varje enskild markägare
vi vill förlägga mycket i/bredvid ickestatliga vägar
Vi överväger olika markavtal
Grund till ledningsrätt

Ledningsrätt/Nyttjanderätt
Vi vill ha ledningsrätt
Minskar de admin, kostnader för markägare vid avstyckning
regleras genom lag
kostar något mer än nyttjanderätt

Vad får vi för pengarna?

tjänster:
Exempel: Telia Triple play 350:-/mån fast telefon/ 100 mbit/s internet – 20 kanaler inkl avgift till föreningen
Net@Once – 200 mbit/s upp/ner – fast telefoni – TV 20 kanaler

Kopparnätets framtid

Dagens fasta telefoner & ADSL – kommer att avvecklas och man räknar med att det är avstängt 2020

Frågor:

Trygghetslarm – fungerar det?

Ja – om Kommunen är redo – och det kommer dom att vara i början av 2015
Hemsjukvården kommer att ha nytta av fiber i framtiden

Två lägenheter i samma bostad?

Två abonnemang – minst 1000 kr för ytterligare en lägenhet/bostad. Även om hushållen ligger i olika huskroppar. Minst 1000 kr + faktisk kostnad.
Om man planerar att stycka av i framtiden: rekommendation att man tecknar separat abonnemang så att man har separata trådar in i husen.
Ej tillåtet att dela ut till andra fastigheter

Har vi någon budget?

Vi jobbar med budgeten – ett krav för att få bidrag.

Underhåll

Om något händer med nätet – man köper underhållsavtal av en leverantör.

Tänk på att ni inte tecknar långa avtal med andra TV/Internet leverantörer

Måste man ansluta sig till föreningens utbud?

Vi måste erbjuda möjligheten att teckna vad man vill – Föreningen kommer att göra en upphandling av en leverantör för att göra ett prisvärt erbjudande.

Blankett för att ange vad man kan hjälpa till med

Kriterier för permanentboende?

Postadress på fastigheten

Övrig information

Vi kommer att göra en gemensam skrivelse till kommunen med övriga föreningar i kommunen

* 10% av totalkostnaden
* kommunal borgen för att klara likviditeten under projektet

Inbetalningar kommer att delas upp i ca 3 tillfällen men vi vill inte ta in betalning för det som vi kommer att få bidrag för

Vissa leverantörer erbjuder abonnemang för fritidsbostäder där man bara betalar för den tid som man utnyttjar tjänsterna.

Hur gör man inne i sitt eget hus?
Det kommer att erbjudas hjälp från kunniga i bygden.

Gräva på egen tomt
Varje medlem ansvarar för grävning på egen tomt men föreningen samordnar.

Vattenfall har inga fler projekt i vårt område. Det kostar 25 kr/m att gräva ihop med Vattenfall

50 föreningar 320 miljoner i första omgången – bör bli i princip alla