23/11

Infomötet 23/11

Söndagen den 23/11 hade vi ett informationsmöte till alla medlemmar och intresserade i Nårunga Sporthall. Här följer en sammanfattning: På mötet var ca 125 personer närvarande. Bidrag En ny bidragsperiod har just påbörjats. Den löper under 2014-2020. Den förra regeringen avsatte 3,25 miljarder till bredbandsstöd. Jordbruksverket lämnade förslag för detta till EU i juni 2014. Svar från EU beräknas komma vid årsskiftet 2014/2015. Därefter kommer Jordbruksverket med förordningar, regelverk och… Läs mer »Infomötet 23/11