Avtal

Avtal om fastighetsanslutning

För att vi ska kunna gräva fram till din fastighet behöver vi i föreningen teckna ett avtal med dig som medlem. Skriv ut två (2) exemplar av dokumentet som öppnas/laddas ned när du klickar här. Signera och lämna in till föreningen. Du får sedan ett (1) signerat exemplar i retur som du ska behålla.