Här sammanställer vi de vanligaste frågorna vi får. Har du en fråga – skriv en kommentar längst ner.

 • Fråga: När kan vi börja gräva?
 • Svar: Formellt kan vi börja gräva i oktober men vi kommer att vänta tills vi får beviljat bidrag.
 • Fråga: När får vi klart med bidrag?
 • Svar: Ansökan om bidrag kan lämnas in tidigast september 2014. Ansökan kommer att behandlas tidigast januari 2015. Beslut kommer att tas tidigast i maj 2015.
 • Fråga: När är fibernätet klart?
 • Svar: I bästa fall våren 2016.
 • Fråga: Kan Vårgårda Kommun gå in som borgenär så att vi kan starta tidigare?
 • Svar: Vi har frågat och Vårgårda Kommun säger Nej.
 • Fråga: Var går gränserna till vårt område?
 • Svar: Gränserna är dragna i överenskommelse med grannföreningarna. Ett par medlemsfastigheter ligger väldigt nära vårt område men i en annan kommun (Borås & Bollebygd). Styrelsen undersöker om dessa kommuner kan bidra ekonomiskt. Varje fastighet som ligger utanför området bedöms individuellt. Om vi accepterar medlemskap eller ej beror på hur långt det är till närmsta fastighet inom vårt område.
 • Fråga: Kan vi få ekonomiskt stöd från Vårgårda Kommun till de fastigheter som ligger inom vårt område men väldigt avsides?
 • Svar: Styrelse undersöker frågan.
 • Fråga: Vad har ni för Bankgironummer?
 • Svar: 539-2717.