Här är version 2 av fastighetsanslutningsavtalet:

Avtal om fastighetsanslutning utg.2

Detta utkast ersätter tidigare version.