föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Dag:Söndag 28 juni 2020 – NY DAGPlats:Webmöte – NYTT FORUM (länk till mötet läggs upp på http://lnsfiber.se/ under ”Medlemsinformation”)Pga rådande pandemi hålls inget fysiskt möte.Tid:kl. 15.00 Kallade:Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomnamedlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på http://lnsfiber.se/ innan stämman. Dom kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad. Agenda15.00 Hälsa välkommen15.05 Information• Vikten av Ledningskollen• Driften… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Föreningsstämma 28 juni

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni. Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom… Läs mer »Föreningsstämma 28 juni

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening Dag: Söndag 3 Juni 2018 Plats: Sporthallen Nårunga Tid: kl. 16.00 Klicka på länken nedan för kallelse och dagordning Kallelse till Föreningsstämma 180603

Infomöte och Extra Föreningsstämma

Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer… Läs mer »Infomöte och Extra Föreningsstämma

Information på stämman

Innan Föreningsstämman den 25/2-2017 hade vi en informationsdel till våra medlemmar. Här följer en sammanfattning. Entreprenad Vi har två maskinlag igång Vi har i dagsläget grävt/plöjt ca 75km Motsvarar knappt 60% Vi har mycket svår terräng! Ett nytt maskinlag på ingång Ekonomi Budget: 15 000 000 kr Hittills har vi betalat: ca 5 500 000 kr Finansierat med medlemsinsatser Ansökan om förskott från Jordbruksverket kommer att göras på 1 000… Läs mer »Information på stämman

Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna: § 6 Tillägg: Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det. § 18 Justering: Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma… Läs mer »Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomisk Förening

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för. Styrelsen inbjuder här till informationsmöte och årsstämma för LNS fiber ek. för. i Nårunga Sporthall måndag 11 april 2016 kl 18:00. Klicka här för att ladda ned och skriva ut kallelse och dagordning Vi väntar nu med spänning på Länsstyrelsens meddelande om tilldelning av det bidrag vi sökte i september 2014. Länsstyrelsen ska lämna besked sista veckan i mars enligt den information… Läs mer »Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomisk Förening

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag:              söndag 29 mars 2015 Plats:             Sporthallen Nårunga Tid:                kl. 14.30   Kallade:         medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen. OBS röstlängd (avbockning antal närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.   Dagordning:   Mötets öppnande.… Läs mer »Kallelse till ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Summering av Föreningsstämma 2014-06-09

Kort summering av första Medlemsstämman i LNS fiber ek. fören. 2014-06-09 som hölls i Nårunga sporthall   Kallade medlemmar var de som fanns i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Kalleslse har gått ut till medlemmarna via e-mail och där detta inte finns, har kallelsen lämnats i postlådan. 53 medlemmar var närvarande på mötet. Mötet öppnades av Bror Jonsson och följde den utskickade dagordningen där bl.a. följande information, val och beslut togs: Bror… Läs mer »Summering av Föreningsstämma 2014-06-09