Så här gör du när du ska gräva på egen tomt

Alla bilderna finns att ladda hem för utskrift här.

Arbete i fastigheten som utföres av fastighetsägaren

Arbete i fastigheten som utföres av fastighetsägaren

Schakt på egen tomt

Schakt på egen tomt

Schakt på egen tomt

Schakt på egen tomt

Schakt på egen tomt

Schakt på egen tomt

Arbete utanför fastigheten

Arbete utanför fastigheten