Lägesrapport

Lägesrapport i LNS Fiber

Bidragsansökan Vi har nu lämnat in en komplett bidragsansökan. 30/9 stängs möjligheten att lämna in ansökan och Länsstyrelsen kommer att börja fördela bidragspengarna. Beslut ska meddelas senast 30/11. Upphandling av entreprenad Vi håller på med en andra runda av upphandlingar av anbud för entreprenaden. I början av oktober kommer vi att titta på inkomna anbud. Medlemsinformation Ett informationsbrev kommer att skickas ut till medlemmarna (främst via epost) under oktober/november med… Läs mer »Lägesrapport i LNS Fiber

Lägesrapport 2014-03-23

Nu har LNS Fiber haft sitt första styrelsemöte och den fortsatta planeringen inför bidragsansökan och en första projektering är i full gång. Just nu avvaktar vi besked från Bolagsverket för att därefter få vårt organisationsnummer. När vi har fått detta så är nästa steg att kontakta er medlemmar med uppgift om vårt bankgiro så att ni kan betala in 200 kr i medlemsavgift samt en första medlemsinsats. Vi kommer att… Läs mer »Lägesrapport 2014-03-23