stadgar

Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna: § 6 Tillägg: Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det. § 18 Justering: Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma… Läs mer »Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225