På styrelsemötet den 7/4 hade vi besök av ByNet som presenterade en grov kalkyl för fibernätet. Kalkylen baseras på de 243 st intresseanmälningar vi hade fått in när vi beställde kalkylen.
Kalkylen är högt räknad och det finns mycket som kan göras för att få ned kostnaden. Den stora posten i kalkylen är grävningen och den är beräknad med ett högt meterpris eftersom vi inte gjort en detaljerad plan för hur nätet ska dras och därmed inte gjort någon analys av markförhållanden.
Vårt mål är att vi ska vara minst 350 fastigheter som ansluter sig till nätet och då hamnar slutkostnaden, enligt den första kalkylen på 20 000 kronor. Då är fibern indragen och inkopplad i huset och allt inräknat förutom grävning på din egen tomt.

Mer information om kalkylen finns här: http://lnsfiber.se/2014/04/11/grov-kostnadsuppskattning-pa-vart-fibernat/

Vad händer härnäst?

Vi kommer inom de närmsta veckorna att kontakta de som ännu inte blivit medlemmar.

Vet du någon som vill bli medlem men ännu inte skickat in medlemsansökan?

Uppmana att skicka in ansökan så snart som möjligt. Blankett finns här: http://lnsfiber.se/2014/03/03/ansokan-om-medlemskap/

Parallellt med detta jobbar vi på att förbereda bidragsansökan för att ha så mycket klart som möjligt när Länsstyrelsen väl öppnar för ansökningar igen.