Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet.

Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har ett IP-baserat trygghetslarm.

Så om du eller någon du känner har ett trygghetslarm kopplat till fibernätet så kontaktar du Net at Once för att få hjälp.