Uddabo

Utsättning Uddabo

Just nu pågår utsättning av fastigheterna i Uddabo. Berörda fastighetsägare kontaktas isamband med utsättningen.