Undersökning

Enkät om ev. problem med fiberanslutningen

  Vi har fått in en del rapporter om driftstörningar i fibernätet. För att få en överblick om omfattningen så skulle vi uppskatta om du som är ansluten till nätet kan svara på en kort undersökning. Starta undersökningen genom att klicka här