WiFi

Slå På/Av WiFi på Inteno 300

På mediaboxen/routern ”Inteno 300” finns ju en symbol/lampa som visar att Wi-Fi (Wireless) anslutningen är OK. Denna kan vara grön (2,4 Ghz) eller blå (5 Ghz)- oftast blå. – symbolen har också en brytarfunktion, så om man trycker lätt på den så slocknar lampan och Wi-Fi släcks ner. – för att starta Wi-Fi på nytt måste man trycka på symbolen och hålla den intryckt tills lamporna på panelen blinkar och efter en liten stund… Läs mer »Slå På/Av WiFi på Inteno 300