210510

KALLELSE till Föreningsstämma i LNS Fiber ek för 

Stämman hålls digitalt via Zoom lördagen den 29 maj kl 15.00. Medlemmar ansluter till stämman via länk nedan.
Kallelse samt poströstningsblankett skickas ut via mail samt post om e-postadress saknas.

Vi vill ha din poströst senast den 22 maj.
Hjärtligt Välkomna!