KALLELSE

till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening


Tid:               Lördag den 28 maj kl 15.00
Plats:            Nårunga sporthall
Anmälan:
     Medlemmar anmäler via länken Anmälan till Stämman 2022 eller till hk@LNSFiber.se så att vi kan beställa kaffe och fikabröd som skolbarnen i åk 5 bakar åt oss.

Kallade     
Medlemmar registrerade i medlemsregistret till och med mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

Årsredovisning
Årsredovisning samt balans- och resultatrapport för 2022 kommer att finnas tillgängliga på Medlemssidorna innan stämman. Dokumenten kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad.

Röstningsförfarande

Medlemmar anmäler sig vid ingången och får ett röstkort.

Agenda

15:00 Registrering och kaffeservering
15.20 Information
-       Presentation av det nya tjänsteavtalet
-       Vikten av Ledningskollen
-       Driften av nätet
-       Vad är en ekonomisk förening?
-       Ekonomi
-       Frågor
15.40 Årsstämma enligt separat Dagordning 
16.30 Mötet avslutas


Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

LNS Fiber ekonomisk förening
Styrelsen