Kontakta oss

Föreningens löpande verksamhet drivs av föreningens styrelse som handlägger anslutnings- och medlemsfrågor, projekteringsärenden samt administration. Dokumentation är tillgänglig för våra medlemmar, kontakta oss om du vill ta del av stadgar, protokoll mm.

Kontakta föreningen


Allmänna frågor
hk@lnsfiber.se
Ekonomifrågor

ekonomi@lnsfiber.se


Skicka ett meddelande

Styrelsen


Ordförande

Maria Gustafson – 0730-662104
Vice Ordförande
Daniel Byström – 0708-822120
Sekreterare
Christine Jellryd – 0708-757076
Kassör
Johan Sävenstrand – 073-4050632
Styrelseledamot
Torleif Henriksson – 0730-364642 
Suppleanter
Christer Nylén – 0706-098766
Patrik Ohrberg - 0736-378334


Förenings info


Postadress

LNS Fiber ek. för.
c/o Maria Gustafson
Nårunga Kristinedal
441 94 Alingsås

Bankgiro 
539-2717

Organisationsnummer
769627-9160